Vergaderschema

Vergaderschema

De bestuursvergaderingen vinden plaats telkens wanneer dit nodig is. Er is nog geen vergaderschema bekend. Het bestuur vergadert in het kantoor van de Stichting Renesse in Renesse. De vergaderingen zijn niet openbaar.