Doelstelling

Doelstelling

Stichting Verhage-Wesdorp werd opgericht op 07 juni 2012 en notarieel geregistreerd op 22 augustus 2017. De stichting is gevestigd in de gemeente Schouwen-Duiveland en heeft een ANBI status.

Stichting Verhage-Wesdorp ondersteunt algemeen nut beogende instellingen in de breedste zin van het woord. Dat doet de stichting door financiële bijdragen c.q. subsidies te verstrekken.

Verenigingen en stichtingen kunnen bij de Stichting Verhage-Wesdorp een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage om initiatieven, projecten of evenementen mogelijk te maken.

De uitkeringen c.q. subsidies worden gedaan aan instellingen, verenigingen/stichtingen die over een ANBI status beschikken. Er wordt geen steun aan individuen verstrekt.

Het jaarlijks te besteden budget van de Stichting Verhage-Wesdorp bestaat uit het rendement op het vermogen, dat de stichting binnen krijgt. Van deze revenuen komt 75 procent ten goede van algemeen nut beogende instellingen gevestigd op Schouwen-Duiveland. Het resterende deel (25 procent) wordt besteed aan landelijke algemeen nut beogende instellingen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het op solide wijze beheren van het stamkapitaal.