Beleidsplan 2017-2027

Beleidsplan 2017-2027

De stichting is opgericht op 18 juli 2017, bij akte verleden voor notaris mr. R. Zonnevylle te Zierikzee.

De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Postadres: Jan van Renesseweg 25 te 4325 GM Renesse.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69434654 en heeft als RISN-nummer 8578.73.209.

De stichting dient volledig, zowel juridisch als feitelijk, het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen aan Algemeen Nut Beogende Instellingen en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het op solide wijze beheren van het stamkaptaal.

Het bestuur bestaat uit minimaal één en maximaal drie leden, zij ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan uit het doen van uitkeringen conform de doelstelling van de stichting, het beheren van het vermogen van de stichting, het doen opmaken van de jaarrekening van de stichting, het vergaderen over alle onderwerpen die relevant zijn voor het behalen van de doelstelling van de stichting en het vermelden van de ondersteunde doelen op de website van de stichting.