Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor ondersteuning kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij de Stichting Verhage-Wesdorp. Alle aanvragen worden beoordeeld door het stichtingsbestuur. Wanneer er volgens het bestuur aanleiding toe is, kan aan de indieners om een mondelinge toelichting worden gevraagd.

Het bestuur beoordeelt de aanvragen op basis van de doelstellingen van de stichting. U doet er goed aan om bij het indienen van een aanvraag rekening te houden met de gestelde voorwaarden in de subsidieregeling. Vergeet niet bij uw aanvraag een kopie van de ANBI-beschikking van de belastingdienst mee te sturen.