Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Verhage-Wesdorp bestaat uit minimaal één en maximaal drie leden. Ze worden benoemd uit het bestuur van de Stichting Renesse.

Huidige bestuurssamenstelling:
De heer M.M. Heeres (Directeur-Bestuurder)

Tevens heeft Stichting Verhage-Wesdorp een Raad van Toezicht van drie personen.
Huidige samenstelling:
De heer A.M. Verseput (voorzitter)
Mevrouw M.H.E. van Veeren
De heer A.J. Geleijnse