Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Verhage-Wesdorp bestaat uit drie leden. Ze worden benoemd uit het bestuur van de Stichting Renesse.

Huidige bestuurssamenstelling:
De heer A.M. Verseput (voorzitter)
De heer K.A. Dalebout (secretaris)
De heer A.J. Geleijnse (penningmeester)

Gevolmachtigde: de heer M.M. Heeres